dzięcioł czarny

Nadzór ornitologiczny

Zapewniamy przeprowadzanie nadzorów ornitologicznych nad terenami, gdzie planowane są inwestycje. Sprawowane przez nad nadzory ornitologiczne obejmują m.in. identyfikację skupisk i gniazd ptaków oraz monitorowanie tras, które przebywają. W ramach nadzorów ornitologicznych określamy gatunki ptaków zamieszkujące dany obszar i umiejscawiamy w terenie ich lęgowiska w celu ochrony zagrożonych gatunków. Nadzory ornitologiczne sprawujemy zgodnie z obowiązującym prawem, zapewniając kontrolę prac budowlanych pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie gatunkowej. Sporządzamy również ekspertyzy i wydajemy opinie ornitologiczne.